Licenciate's Thesis supervision

Sipilä, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2011
ExaminandVilma Mannila
Examination vidUniversity of Helsinki