Liimatta S. Tylosin for the treatment of chronic diarrhea in dogs

Spillmann, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20072008
ExaminandSini Liimatta
Examination vidUniversity of Helsinki