Linguistics vanguard : multimodal online journal (Tidskrift)

Napoleão de Souza, R. F. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodnov 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2199-174X