LINKS Learning From Innovation and Networking in STEM

Kousa, P. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period2018 - 2019
OmfattningInternationell