Lisensiaatin tutkielman ohjaus, eläinlääketiede

Niku, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Hevosten PRP-hoidoista
Periodnov 2015mar 2017
ExaminandLotta Alanne
Examination vidHelsingin yliopisto