Lisensiaatintyön tarkastus

Heliövaara, K. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Soveltavan biologian laitos

Title of thesis: Bumblebee density in agroecosystems during the starting stage of the colonies and its implications for pollination services
Period1 sep 200911 sep 2009
ExaminandEeva-Liisa Alanen
Examination vidHelsingin yliopisto