Long-term effects of the cholesterol level and its drug treatment

Strandberg, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period16 dec 2011
ExaminandLaura Hyttinen
Examination vidUniversity of Oulu