Luennot

Anni Reissell (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

University of Helsinki, Division of Atmospheric Sciences, January – March, 2004.

Luennoitsija
Periodjan 2004mar 2004
VidUniversity of Helsinki, Finland