Luento

Anni Reissell (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Lecture during course: Atmospheric Chemistry, Doc. Liisa Pirjola, University of Helsinki, Division of Atmospheric Sciences, January – March, 2002.

Luennoitsija
Periodjan 2002mar 2002
VidUniversity of Helsinki, Finland