LUMAT-B: International journal of math, science and technology education (Tidskrift)

Maija Aksela (Chefredaktör), Pernaa, J. (Redaktör), Aleksi Mikael Johannes Takala (Redaktionsassistent)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2489-2572