MA Examiner - Development Studies

Minoia, P. (Opponent)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Beskrivning

    First examiner of two MA theses
    Periodmaj 2017
    Examinand