MA Examiner - Development Studies

Minoia, P. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Women´s movements in Bolivia: Building solidarities
Periodokt 2017 → …
ExaminandHanna Lotta Alajoki Alajoki