MA Supervisor

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period2011
    ExaminandMarttiina Pajunen
    Examination vid
    • University of Helsinki