MA thesis co-supervisor

Gritsenko, D. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervising a thesis on EU Arctic power
Periodnov 2018jul 2019
Examinand