MA thesis supervision: Aliaksei Babets (ICE): Digital monsters (in process)

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017 → …
Examinand