MA thesis supervision: Daniela Moldovan (ICE): "The Transformation and (re)production of culture in an ethnic Romanian community in Spain"

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki