MA thesis supervision: Terhi Hassinen (MES): Integrity in Sports. A Case Study of Sport Malta's "Summer on the Move" Program 2016

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand