MA Thesis supervisor (Elisa Suominen)

Gross, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

"Home Births in Ashanti Region, Ghana: Midwifery Care in Transition"
Thesis successfully submitted in 2020
Period2020 → …
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet