M.A. thesis supervisor of Anni Latva-Pukkila

Harrison, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162017
Examinand
OmfattningNationell