MA Thesis supervisor (Tiina-Maaria Laihi)

Gross, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Thesis successfully submitted in 2017
Skolt Sámi Language and Cultural Revitalization: A case study of a Skolt Sámi language nest
Period20152017
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet