Maa- ja metsätalousministeriö, tutkimusneuvottelukunta (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusneuvottelukunnan jäsen

Tutkimusneuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön tieteellisenä asiantuntijaelimenä tutkimuksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja arvioinnissa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on auttaa ministeriötä tutkimuksen strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa hallinnon, elinkeinon ja kuluttajien tarpeita vastaavasti. Neuvottelukunta toimii ministeriön tukena myös kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvien linjausten valmistelussa, joita ovat mm. ERANET-ohjelmat ja muut EU:n yhteiset tutkimusaloitteet.

Pitkän aikavälin tutkimusstrategisen suunnittelun lisäksi yhteiskunnan eri aloja monipuolisesti tunteva neuvottelukunta tarkastelee vuosittain tutkimuksen painopistealueita ja esittää niihin tarvittaessa päivityksiä. Neuvottelukunta voi tehdä ministeriölle tutkimuskokonaisuuksia ja -ohjelmia koskevia aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta tukee ministeriön sitomattomista tutkimusvaroista haettujen hanke-ehdotusten arviointiprosessia.
Body affiliation: jäsen
Period28 mars 201130 juni 2014
VidMaa- ja metsätalousministeriö, tutkimusneuvottelukunta, Finland