Main supervisor

Brattico, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master's thesis in Music, Mind and Technology

Title of thesis: Affect regulation, mental health disorders, and maladaptive limbic system responses in music listening
Period16 apr 201315 maj 2014
ExaminandEmily Carlson
Examination vidUniversity of Jyväskylä