Main supervisor

Dervin, F. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period20102014
    ExaminandCeline Tournebise
    Examination vidMetz University/Turku