Maisterin tutkielman ohjaus ja tarkastus (Anna Varis)

Heinonen, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2016maj 2019
Examinand
OmfattningNationell