Major grants, Academy of Finland, Senior scientist grant

Vapaatalo, H. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Periodjan 1982dec 1982