Marcy Rockman

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

HUH EH Forum 15,
Marcy Rockman, IPCC lead, Climate Change and Heritage Working Group Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Washington, DC
“Cultural Heritage as a Source of Creativity for Climate Change”,
March 19, 2019, at 14.15- 15.45
Period18 mars 201820 mars 2018
På besök frånICOMOS IPCC
Besökares gradProfessor