Marjo Nikkanen: Till Sverige med gymnasiesvenskan. En enkätstudie av finska studenters upplevelse av språklig anpassning i Sverige

Lindholm, C. (Handledare), Beatrice Kjerstin Hedda Silen (Bihandledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period2017
    Examinand