Master of Science in Physics

Mammarella, I. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
ExaminandKukka-Maaria Erkkilä
Examination vidINAR Physics