Master Thesis Supervision: Eeva Lindroos

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2007
ExaminandEeva Lindroos
Examination vidUniversity of Helsinki