Master Thesis Supervision: Hanna Koskimies

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2008
ExaminandHanna Koskimies
Examination vidUniversity of Helsinki