Master thesis, supervisor for Johanna Aitta

Peltonen, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

supervisor for MSc student Johanna Aitta
Period2002
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki