Master thesis, supervisor for Piritta Koistinen

Peltonen, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Piritta Koistinen
Period2002
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki