Master’s thesis co-supervisor

 • Christelle Couchoux (Bihandledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Periodmaj 2011 → …
  ExaminandMarkus Tietäväinen
  Examination vid
  • University of Helsinki