Master´s thesis co-supervisor (Anne-Mari Pasma)

Viitala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period15 dec 201615 maj 2017
Examinand