Master's thesis co-supervisor (E-M Kyheröinen)

  • Heidi Kinnunen (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Kyheröinen, E.‐M. 2004: Lepakoiden (Chiroptera: Vespertilionidae)
elinympäristönvalinta ja saalistusaktiivisuus Etelä‐Hämeen
maisemamosaiikissa. – Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, bio‐ ja
ympäristötieteiden laitos. 50 s.
Period2004 → …