Master's thesis examination

Lehtipuu, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period22 maj 2019
ExaminandTommi Ahonen