Pro gradu-avhandling: Sandra Holmgård

Nordman, L. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Avhandlingens titel: "Jär och ijeenand. Här och där och dialektutjämning hos unga dialekttalare i Esse"
Godkänd 25.9.2019
Period25 sep 2019
Examinand
OmfattningNationell