Master's thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodfeb. 2011aug. 2011
ExaminandKaisli Virtanen
Examination vid
  • University of Helsinki