Master's Thesis supervision

Sipilä, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: EEG-fMRI-tutkimuksen potilasturvallisuus
Period2008
ExaminandSamsa Turunen
Examination vidUniversity of Helsinki