Master's thesis supervision

Mikola, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
ExaminandHillamari Lehikoinen
Examination vidUniversity of Turku