Master's thesis supervision

Takala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period30 okt 2018
Examinand