Master's thesis supervision

Mäkelä, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
ExaminandMaxine Parmentier
OmfattningInternationell