Master's Thesis Supervision Aino Salmi 'Child Protection NGOs in Brazil'

Ranta, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 sep 2018jun 2020
Examinand