Masterexamen Handledning: Hälsautbildning i gymnasieskemi projektbaserad undervisning: kostfetter som exempel

Aksela, M. (Handledare), Pernaa, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand