Master's thesis supervision, Iina Salminen, Civil Society in Nicaragua

Ranta, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2018 → …
Examinand