Master's thesis supervision _Los indicadores lingüísticos de la responsabilidad en el discurso mediático sobre la obesidad infantil_.

Sanromán Vilas, B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182020
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell