Master’s thesis supervision: University of Helsinki, Finland, Carina Lund, 2012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2012
Examination vid
  • University of Helsinki