Masters thesis Supervision/examination

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Masters thesis Supervision/examination (45 students total, 4 Fac of Medicine ('pro gradu), 1 Fac of Biol pro gradu, 6 Kings College London, 34 dental student 'pro gradu projects') 2005-2018
Period2018
OmfattningInternationell