Master's thesis supervison

Sallinen, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Vanja Milenkovic
Period1 jun 2017 - 1 jun 2018
Examinand