Master's thesis supervisor (5 students)

Siljander, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Sami Valkonen (2014), Daniela Lopez-Contreras (2014), Heikki Saari (2014), Sara Valavaara (2007), Anni Laakkonen (ongoing)
Period2007
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki